โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ (สร้างสรรค์ พัฒนา การศึกษาเยาวชน)
ข่าวประชาสัมพันธ์
วรสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน 09 ก.ค. 62
เป็นตัวแทนเข้าร่วมกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดตรัง 08 ก.ค. 62
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา (1/0) 01 เม.ย. 63
การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และแนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะ (1/0) 01 เม.ย. 63
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (1/0) 01 เม.ย. 63
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1/0) 01 เม.ย. 63
คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครู (1/0) 01 เม.ย. 63
คู่มือการประเมินให้บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (1/0) 01 เม.ย. 63
การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู (1/0) 01 เม.ย. 63
การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรทางการศึกษา (1/0) 01 เม.ย. 63
สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานครู (1/0) 01 เม.ย. 63
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครู (1/0) 01 เม.ย. 63
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ลิ้งค์น่าสนใจ