News
09/07/2019
08/07/2019
Activity
Education News
Webboard
Topic Date
เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา (1/0) 01 เม.ย. 63
การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และแนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะ (1/0) 01 เม.ย. 63
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (1/0) 01 เม.ย. 63
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1/0) 01 เม.ย. 63
คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครู (1/0) 01 เม.ย. 63
คู่มือการประเมินให้บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (1/0) 01 เม.ย. 63
การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู (1/0) 01 เม.ย. 63
การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรทางการศึกษา (1/0) 01 เม.ย. 63
สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานครู (1/0) 01 เม.ย. 63
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครู (1/0) 01 เม.ย. 63
Not found !
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
Administrators
Username
Password
Forgot password
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
Link