ภาพกิจกรรม
การแข่งกีฬาโรงเรียนขนาดเล็กสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี
การแข่งขันกีฬาในโรงขนาดเล็กในสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี ระหว่างวันที่ 26 - 27  พฤศจิกายน 2561 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทั้งหมด  6  โรงเรียน คือ คำแคนวิทยาคม/ประชารัฐพัฒนาการ/เหล่าใหญ่นาข่า/โคกนางามวิทยาสรร/ท่าศาลาประชานุสร
มัธยมโพนเพ็ก โดยประโรงประชารัฐพัฒนาการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันซึ่งการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียนบร้อยและในพิธีปิด
การแข่งขันได้รับเกียรติจากนายอดิศักดิ์  มุ่งชู มาเป็นประธาน
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2561,13:48   อ่าน 358 ครั้ง