ภาพกิจกรรม
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต
คณะครูและนักเรียนประชารัฐพัฒนาการโดยการนำของนายวัชระ  คงแสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาศเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกับคุณครูพัชราภรณ์ จันทรโคตร
ทีจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคุณครูจตุพร  ไกรวันจบปริญญาตรีจากลาดกระบัง
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2561,15:36   อ่าน 326 ครั้ง