ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่
โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยกิจกรรมให้นักเรียนร่วมมากมาย
เช่นการจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของนักเรียนแต่ละห้อง การจับสลากของขวัญระหว่างครูกับนักเรียน
การแลกเปลี่ยนของขวัญของนักเรียน การแสดงของนักเรียนในแต่ละห้อง โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีครูและนักเรียนเข้าร่วมมีความสนุกสนาน
เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ส่วนภาคบ่ายเป็นกิจกรรมให้ครูร่วมรับประธานอาหารและมีการจับสลากของขวัญและเล่นเกมส์บรรยากาศเต็มไป
ด้วยความสุข


โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2562,09:41   อ่าน 353 ครั้ง