ภาพกิจกรรม
ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
ผู้อำนวยการนำคณะครูร่วมโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ซึ่งเป็นโครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม 
ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 โดยการนำคณะบุคลทำความสะอาดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลแหล่งน้ำในชุมชนซึ่งน้ำที่นำไปใช้ในการ
อุปโภคบริโภคในชุมชนตำบลโนนพะยอม  
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,13:48   อ่าน 228 ครั้ง