โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
ม.2  ตำบลโนนพะยอม  อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
เบอร์โทรศัพท์ 043009769
ข่าวประชาสัมพันธ์
มะค่าเกมส์ (อ่าน 30) 19 พ.ย. 61