กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวธัญนันทน์ สันโดษ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2